อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
101.28 ตร.ม.
353
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 3,500,000.00
ทรัพย์ประมูล
รูปแบบการแสดงผล : List Grid
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/5
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.03 ตร.ม.
401
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 350,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/6
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.03 ตร.ม.
99
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 300,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/23
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
89.3 ตร.ม.
114
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 300,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/25
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
77.68 ตร.ม.
131
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 720,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/60
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.03 ตร.ม.
174
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 350,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/61
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.03 ตร.ม.
108
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 550,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/64
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
50.65 ตร.ม.
54
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 500,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/67
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
50.65 ตร.ม.
62
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 190,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/71
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.03 ตร.ม.
46
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 250,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/86
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.55 ตร.ม.
57
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 210,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/89
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
50.48 ตร.ม.
90
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 450,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 3 (E3) ห้องเลขที่ 821/134
อาคาร E3 หรืออาคารราชพฤกษ์ 3 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
33.55 ตร.ม.
49
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 300,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/1
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
108.99 ตร.ม.
104
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 1,200,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/3
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.46 ตร.ม.
73
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 1,000,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/7
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.03 ตร.ม.
42
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 450,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/8
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.03 ตร.ม.
66
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 440,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/9
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
52.03 ตร.ม.
50
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 330,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/14
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
46.29 ตร.ม.
64
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 200,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/16
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
46.1 ตร.ม.
55
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 440,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/17
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
45.75 ตร.ม.
44
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 400,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/18
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
45.75 ตร.ม.
49
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 360,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/19
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
45.75 ตร.ม.
43
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 500,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/27
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
77.68 ตร.ม.
107
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 900,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/34
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
77.68 ตร.ม.
47
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 380,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/39
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
33
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 190,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/40
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
199
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 260,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/41
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
32
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 170,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/46
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.99 ตร.ม.
31
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 410,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/47
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.95 ตร.ม.
27
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 190,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/50
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
66
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 440,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/52
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
31
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 180,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/54
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
30
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 210,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/55
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
31.78 ตร.ม.
28
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 180,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/59
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.60 ตร.ม.
61
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 230,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/60
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.03 ตร.ม.
55
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 430,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/61
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
41.03 ตร.ม.
48
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 400,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/63
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
40.68 ตร.ม.
30
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 220,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/64
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
50.65 ตร.ม.
39
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 320,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/90
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
50.35 ตร.ม.
93
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 340,000.00
อาคารราชพฤกษ์ 4 (E4) ห้องเลขที่ 827/128 - 827/129
อาคาร E4 หรืออาคารราชพฤกษ์ 4 ตั้งอยู่ในเฟส 1 ของโครงการ The Energy Hua Hin...
หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์
คอนโดมิเนียม
63.56 ตร.ม.
283
ราคา BID ณ ปัจจุบัน
฿ 800,000.00