เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ-อ๊อคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาฯ ผ่านทางออนไลน์และเชื่อมต่อการโฆษณาผ่านเว็บตัวกลางชั้นนำ โดยทางบริษัทฯ จะคัดสรรทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงหรือโครงการขนาดใหญ่มารวมกันไว้ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

การประมูลอสังหาริมทรัพย์ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.a-auction.co เป็นการประมูลทรัพย์สินออนไลน์ที่จะจัดขึ้นไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการจะขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงและผู้ที่สนใจจะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้มีช่องทางใหม่ที่สะดวกและปลอดภัยในการติดต่อซื้อขายอย่างตรงไปตรงมาและได้ราคาที่ตกลงกันได้ทั้งสองฝ่าย